Fitxa de pel·lícula

Aquesta pàgina mostra les dades de la pel·lícula cinemacat.cat i les projeccions realitzades o previstes.

cinemacat.cat

La cinta vol ser una reflexió al voltant del passat, present i futur del cinema català, feta en forma d’entrevistes a un nombre considerable de directors i productors catalans de totes les generacions —58 exactament— un grup de professionals prou representatius del nostre cinema.

La pel·lícula no s’ha rodat a partir d’un guió previ, sinó a partir d’un qüestionari d’una dotzena de preguntes que s’han plantejat per igual a tots els participants.

Cinemacat.cat no és una pel·lícula convencional en el sentit estricte del terme, ja que més que cercar el reconeixement artístic o l’èxit comercial, cerca la reflexió i l’apropament dels professionals i del públic, així com de les administracions publiques, de les televisions —publiques o privades— i dels altres sectors de la indústria audiovisual —distribuïdors, exhibidors, etc.— catalana, espanyola o internacional.

Gènere:
Documental
Direcció:
Antoni Verdaguer
Producció:
Yakima Films
Data estrena:
3 d'octubre de 2008
Durada:
120'
cinemacat.cat